VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi là 80/20

80/20 là đội ngũ tư vấn chiến lược thương hiệu và tư duy thiết kế thuộc Cimigo, được ra đời với ý tưởng mới lạ: Thực hiện mọi việc một cách đơn giản và hiệu quả nhất, tiếp cận mọi thách thức với niềm vui và tinh thần lạc quan.

Chúng tôi đơn giản hoá và luôn nỗ lực theo đuổi “Nguyên Lý 80/20” – 20% hành động quyết định 80% thành công.

Surprisingly
simple.

Chúng tôi mang đến thay đổi chiến lược đơn giản và
tối ưu nhất

Các gói giá

Phân tích
thương hiệu

Từ 50 triệu đồng*

*Điều kiện đi kèm

Bao gồm:

Một bản trình bày ngắn gọn chỉ ra các vấn đề cốt lõi và định hướng chiến lược cơ bản

Chiến lược
thương hiệu

Từ 150 triệu đồng*

*Điều kiện đi kèm

Phát triển chiến lược thương hiệu tập đoàn

Phát triển nhận diện thương hiệu tập đoàn (Corporate Identity)

Phát triển chiến lược thương hiệu

Phát triển khái niệm thương hiệu (Brand concept)

Phát triển nhận diện thương hiệu (Brand identity)

Phát triển chiến lược sản phẩm

Phát triển khái niệm sản phẩm (Product concept)

Phát triển nhận diện bao bì (Packaging)

Chiến lược
tiếp thị – truyền thông

Từ 150 triệu đồng*

*Điều kiện đi kèm

Cải tiến thương hiệu và sản phẩm

Chiến lược Đại dương xanh (Tạo ra không gian thị trường mới)

Nghiên cứu thị trường và phân tích 4C

Lộ trình cho sự thành công mang tầm ảnh hưởng

Chiến lược và kế hoạch truyền thông

Chiến lược và kế hoạch truyền thông

Chiến lược truyền thông tích hợp

Truyền thông số và truyền thông mạng xã hội, Tiếp thị truyền miệng & vận động

Kế hoạch bán hàng và thương mại

Workshop & Facilitation

Theo yêu cầu*

*Điều kiện đi kèm

Phát triển thương hiệu mới

Phát triển sản phẩm mới

Chiến lược phát triển thương hiệu

Xây dựng khái niệm thương hiệu (Brand concept)

Phát triển ý tưởng thương hiệu

Nghiên cứu & phân tích với mô hình 4C

Kế hoạch marketing truyền thông tích hợp (IMC)

Cách viết Creative brief

Nghiên cứu tâm lý khách hàng

Kĩ năng mềm và kĩ thuật truyền thông

Phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng

Chiến lược truyền thông liên văn hoá

Đội ngũ

Quỳnh Nguyễn

Nhà Sáng Lập, Giám Đốc Điều Hành

Mimi Nguyễn

Quản Lý, Chiến Lược & Đổi Mới

Trang Nguyễn

Quản Lý Khách Hàng

Thắng Mai

Chuyên Viên Chiến Lược Kiêm
Phát Triển Kinh Doanh